MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que s'imparteix íntegrament en anglès, proporciona coneixements i habilitats en les àrees de la micro i la macroeconomia amb l'objectiu que els titulats puguin desenvolupar la seva activitat tant en l’àmbit dels organismes públics com en el de l'empresa privada.

S'ofereixen 5 itineraris:
Economia empresarial; Anàlisi econòmica i mètodes quantitatius; Desenvolupament, creixement i economia internacional; Economia pública i anàlisi territorial i Economia industrial.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,226

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,670
 • 2021-22: 9,438
 • 2020-21: 9,908
 • 2019-20: 8,974
 • 2018-19: 8,592
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,388

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 8,822
 • 2021-22: 9,375
 • 2020-21: 9,842
 • 2019-20: 7,830
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

43 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

38 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès

Horari

Torn de matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui interès pels temes socials, econòmics i polítics. També convé que tingui o desitgi assolir competències en lideratge, habilitats de comunicació i familiaritat amb les eines matemàtiques, la informàtica i els idiomes.

Curs zero

La universitat ofereix cursos optatius que s'imparteixen al setembre i afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques per economistes i l'estadística.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats