MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns coneixements generalistes per exercir la professió de mestre en la franja de 6 a 12 anys, alhora que capaciten per impartir qualsevol assignatura en anglès.

S'ofereixen 13 itineraris:
Llengües estrangeres: anglès, Educació física, Necessitats educatives específiques, Educació musical, Educació performativa de les arts, Llengua i literatura, Llengües estrangeres: francès, Ciències socials, Ciències experimentals, Matemàtiques, Educació científica i matemàtica amb eines digitals, Educació científica i estudis socials amb eines digitals i recursos multimèdia i Llengua i estudis socials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,292

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,518
 • 2021-22: 8,634
 • 2020-21: 8,188
 • 2019-20: 8,180
 • 2018-19: 7,964
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,292

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,957
 • 2021-22: 8,406
 • 2020-21: 8,184
 • 2019-20: 8,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP). Les dues proves les organitza la Generalitat. La matrícula de la convocatòria ordinària de la PAP s'acostuma a realitzar al febrer i la prova es fa a l'abril. Hi ha una segona convocatòria, al juliol, que requereix matricular-se al juny.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix a la Selectivitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP
La pròxima prova se celebrarà el dissabte 13 d'abril del 2024.
La matrícula s'ha de formalitzar del 16 al 29 de febrer a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat.
El preu de la matrícula, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

Oferta de 1r curs 2023-24

75 places

Demanda en 1a opció 2023-24

78 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

76 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

Majoritàriament en anglès (60%), exceptuant les matèries relacionades amb l'ensenyament-aprenentatge i ús de les llengües catalana i castellana.

Horari

Les classes d'aquest grup s'impartiran en torn de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i per la formació dels escolars, mostrar capacitat de treballar en equip i de relacionar-se, ser observador i saber escoltar, argumentar, comunicar, negociar i consensuar. També és convenient que sigui organitzat i metòdic, creatiu i flexible i que tingui capacitat d'anàlisi i de resposta davant de situacions complexes.
   
 • Ha d'acreditar igualment un bon domini de la comunicació oral i escrita, així com de les llengües oficials i de l'anglès. És altament recomanable que el nivell en la tercera llengua correspongui al B2 del Marc Comú Europeu de Referència.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats