MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis proporcionen un ampli coneixement de la llengua, la literatura i la cultura angleses.

S'ofereixen 6 itineraris:
Literatura i cultura angleses, Lingüística, Lingüística anglesa, Lingüística anglesa aplicada, Alemany i Literatura comparada.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

6,093

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 6,996
 • 2022-23: 7,074
 • 2021-22: 7,140
 • 2020-21: 6,702
 • 2019-20: 6,810
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,526
 • 2022-23: 6,930
 • 2021-22: 7,115
 • 2020-21: 5,662
 • 2019-20: 5,312
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Literatura Dramàtica.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2024-25

79 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (74%)
 • Català (13%)
 • Castellà (13%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general, i la llengua i cultura angleses en particular. Llevat d'algunes matèries comuns que formen part de la formació bàsica i que s'impartiran en català o castellà, la llengua vehicular del grau és l'anglès.
   
 • En conseqüència, a banda d'un excel·lent domini de la llengua materna, convé que acrediti un domini de l'anglès que li permeti comprendre els textos i discursos utilitzats en les matèries de la formació bàsica i expressar-se adequadament, tant oralment com per escrit, per poder progressar en els estudis fins assolir un domini de l'anglès pràcticament nadiu al completar el grau.

Curs zero

S'ofereix un curs propedèutic destinat a reforçar les capacitats de comprensió i expressió en llengua anglesa.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats