MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que el curs 2018-2019 van substituir als de Geografia i Ordenació del Territori, pretenen formar professionals amb capacitat d'analitzar i de desenvolupar tasques de planificació i gestió territorial i ambiental partint de la comprensió de les dinàmiques geogràfiques i socials, i de l’anàlisi de les transformacions territorials, ambientals i urbanes.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,194

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 6,794
 • 2021-22: 6,862
 • 2020-21: 6,260
 • 2019-20: 5,936
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 6,370
 • 2021-22: 6,690
 • 2020-21: 6,202
 • 2019-20: 5,121
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Geografía, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Artístic, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues i Història de l’Art.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

56 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

61 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (10%)
 • Anglès (20%)

Horari

Torn de matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És important que l'estudiant sigui una persona compromesa amb l'entorn, amb la protecció i la supervivència dels entorns naturals, i preocupada per les desigualtats socials
   
 • És aconsellable també que mostri interès per incrementar l'equitat territorial de la població impulsant el desenvolupament local, la millora de la prestació dels serveis públics i la responsabilitat social i territorial de les empreses
   
 • Es recomana haver cursat durant el batxillerat les assignatures relacionades amb les ciències socials, com ara Geografia, Economia de l'Empresa o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats