MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals en la traducció escrita, la traducció audiovisual, la traducció a la vista, la interpretació bilateral i la interpretació consecutiva, tant en àmbits tradicionals i consolidats de la pràctica professional com en àmbits més novedosos al nostre país (traducció i interpretació en hospitals, centres educatius i jutjats).

S'ofereixen 4 itineraris: Traducció especialitzada, Traducció editorial, Interpretació i Traducció social i institucional.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

6,242

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 6,995
 • 2022-23: 8,660
 • 2021-22: 9,356
 • 2020-21: 7,720
 • 2019-20: 7,802
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,406
 • 2022-23: 8,660
 • 2021-22: 9,356
 • 2020-21: 7,720
 • 2019-20: 7,802
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana i Literatura Catalana.
 • Ponderen amb 0,1: Literatura Dramàtica.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir al grau amb l'anglès com a primera llengua estrangera (idioma B) s'ha de superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP) consistent enfer un resum d'un text escrit en anglès, un exercici amb preguntes sobre el text i la redacció d'un text breu en anglès. Hi ha una única prova per accedir als estudis de Traducció i Interpretació (Anglès) de la UAB i la UPF i al doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades de la UPF.

Convocatòria a les proves d'accés del curs 2024-25:
Inscripció a les proves: del 4 al 10 de juny
Data de la prova: 15 de juny
Preu: 106,80 euros

Oferta de 1r curs 2024-25

140 places

Demanda en 1a opció 2024-25

155 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (34%)
 • Castellà (33%)
 • Anglès (33%)
 • Primera llengua estrangera: Anglès.
 • Segona llengua estrangera: portuguès, italià, rus, xinès, japonès, àrab.

Horari

Torn de matí i primera franja horària de la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

Els estudiants han de tenir un nivell d'alemany corresponent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats