Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços de dissenyar, implementar i mantenir instal·lacions de generació amb fonts d'energia renovable (hidràulica, eòlica, fotovoltaica, geotèrmica, solar tèrmica, solar termoelèctrica i biomassa) i d'aportar solucions per optimitzar tot procés amb mesures d'estalvi i ús eficient de l'energia. El grau també orienta als estudiants cap a la cerca de noves fonts d'energia.

S'ofereixen 2 itineraris: Generació i consum eficient d'energia i Enginyeria elèctrica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,342

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Oferta de 1r curs 2023-24

30 places

Demanda en 1a opció 2023-24

15 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 122,34 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.621 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (20%)

Horari

 • Torn de matí: de 8 a 14 hores.
 • Torn de tarda: de 15 a 21 hores.
 • Torn nocturn: de 17 a 22 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per les matemàtiques i la física i facilitat per al càlcul. És recomanable que tingui també coneixements d'informàtica i motivació per la investigació.
   
 • És convenient que sigui una persona amb capacitat d'anàlisi i de síntesi, creativa, amb bona habilitat manual i visió espacial i amb sensibilitat pel medi ambient.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats