MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per aplicar els conceptes, principis i mètodes de l'enginyeria a la resolució de problemes en l'àmbit biomèdic.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

12,500

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 12,611
 • 2022-23: 12,678
 • 2021-22: 12,722
 • 2020-21: 12,684
 • 2019-20: 12,390
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 12,536
 • 2022-23: 12,584
 • 2021-22: 12,510
 • 2020-21: 12,684
 • 2019-20: 12,288
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2024-25

137 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (42,4%)
 • Castellà (11,7%)
 • Anglès (45,9%)

Horari

Matí (quatre dies de pràctiques a la tarda durant el primer semestre).

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant mostri interès per les ciències i les noves tecnologies, així com pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
   
 • És aconsellable també que tingui facilitat per a les matemàtiques, la física i la informàtica, a més de capacitat de raonament lògic i inventiva.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats