MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en qualsevol tipus d'empresa, en l'àmbit global de tota la companyia o en alguna de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, administració o comptabilitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,026
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2023-24

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

66 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

66 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 105 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.300 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • Euncet ofereix un descompte del 5% sobre l’import de la matrícula si el pagament es realitza en els 5 dies hàbils posteriors a la formalització de la matrícula.
 • També es pot fraccionar el pagament amb un màxim de 10 quotes sense interessos ni comissions. 

Modalitats de beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (70%)
 • Anglès (30%)

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir interès pel món de l'empresa i les institucions del seu entorn, així com pel seu encaix en el context general de l'economia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats