MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau proporciona coneixements de totes les enginyeries de l'àmbit industrial, amb una visió que inclou els aspectes de gestió i les necessitats socials i mediambientals i que capacita per treballar en sectors com les energies renovables, el vehicle elèctric, l’automatització de processos, la robòtica, la construcció industrial i les instal·lacions, la indústria de l’automòbil i el ferrocarril, la gestió i organització de processos industrials, els materials intel·ligents, la nanotecnologia o la bioenginyeria.

El grau forma part d'un programa combinat amb el Màster d'Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer industrial i que permet que l'estudiant pugui obtenir els dos títols en un temps més curt.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

5,5 anys (330 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,546

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,560
 • 2021-22: 10,712
 • 2020-21: 9,990
 • 2019-20: 9,698
 • 2018-19: 9,766
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,458

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,342
 • 2021-22: 10,618
 • 2020-21: 9,966
 • 2019-20: 9,633
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

400 places

Demanda en 1a opció 2023-24

535 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

419 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell en les matèries de física, química i matemàtiques, així com en assignatures més instrumentals vinculades a la representació gràfica i a la informàtica. És aconsellable que mostrin aptituds imaginatives i una sensibilitat especial vers la sostenibilitat i l'ètica en l'exercici professional.

Normativa de permanència

 • L'estudiant ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits en el seu primer any acadèmic. Independentment, ha de superar els 60 crèdits del primer any en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys en el cas dels estudiants a temps parcial). Si no es compleixen aquests dos requisits de permanència, l'estudiant serà exclòs del grau i no podrà continuar-lo al mateix centre on l'ha iniciat ni començar cap altra titulació de les que s'imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l'estudi del qual ha estat exclòs.
 • En finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats (si el període és quadrimestral), o en els dos últims períodes lectius (si el període és anual).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats