MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis proporcionen una formació global en el camp de la història, la literatura, l'art i el pensament que permet adquirir una aproximació informada al món contemporani.

S'ofereixen 6 itineraris:
Estudis d'art, Estudis històrics, Estudis literaris, Estudis de pensament, Estudis antics i medievals i Estudis moderns i contemporanis.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Fonaments Artístics, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Literatura Dramàtica.
 • Ponderen amb 0,1: Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Història de la Música i de la Dansa.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Fonaments Artístics, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Literatura Dramàtica.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Història de la Música i de la Dansa.

Oferta de 1r curs 2024-25

170 places

Demanda en 1a opció 2024-25

108 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (34%)
 • Castellà (33%)
 • Anglès (33%)
 • Segona llengua estrangera: francès o alemany

Horari

Primer i segon cursos, de matí. Tercer curs de matí i/o tarda en funció de les assignatures.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que els estudiants tinguin capacitat d'adaptació a camps i a tasques diverses en un món professional en constant transformació. Han de reunir amplitud i transversalitat en els coneixements i en les competències, amb un èmfasi especial en la capacitat d'interrelació de continguts, mètodes i visions del món en camps diversos
   
 • És recomanable tenir un bon domini de les llengües pròpies i certs coneixements de llengües estrangeres

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats