MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns coneixements amplis de l'estructura del cos humà en els àmbits cel·lular, tissular i orgànic, que coneguin els efectes de la malaltia sobre l'organisme i els seus factors causants, i que disposin tant d'habilitats clíniques com comunicatives.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

12,840

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 12,980
 • 2022-23: 13,080
 • 2021-22: 13,098
 • 2020-21: 13,042
 • 2019-20: 12,648
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 12,643
 • 2022-23: 12,825
 • 2021-22: 12,758
 • 2020-21: 12,598
 • 2019-20: 12,494
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,313

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

64 places

Demanda en 1a opció 2024-25

420 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (34%)
 • Castellà (33%)
 • Anglès (33%)

Horari

Matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir un coneixement bàsic de les ciències experimentals (matemàtiques, física, química i biologia) i un domini dels idiomes català, castellà i anglès. També és aconsellable que tingui capacitat de síntesi, d'interpretació i de comunicació, vocació per atendre als altres i una actitud d'aprenentatge actiu per a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
   
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats