MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que estiguin capacitats per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis, aplicacions i arquitectures informàtiques.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

6,796

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,050
 • 2022-23: 6,582
 • 2021-22: 6,316
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,710
 • 2022-23: 6,178
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Tècnic, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2024-25

56 sol·licituds

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.931 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (45%)
 • Anglès (5%)

Horari

Torn de matí (de 8.00 a 14 hores)

Perfil d'ingrés recomanat

L’estudiant ha de tenir una bona formació prèvia en matemàtiques, física i informàtica. És recomanable que disposi també de capacitat de raonament lògic, d'iniciativa i creativitat.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats