MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capacitats per dur a terme l'elaboració, gestió i difusió de l'activitat informativa periodística, tant en els seus diversos àmbits temàtics com en els diferents mitjans de comunicació social, gabinets de premsa i departaments de comunicació de les institucions públiques i privades, i que disposin d'uns coneixements amplis i actualitzats en les àrees de les relacions internacionals i la política exterior, el comerç i l’activitat econòmica internacional, la cooperació i les qüestions vinculades a la dinàmica global de la comunicació.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

5 anys (334 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a primer curs, cal tenir aprovada la selectivitat (promig de Batxillerat i PAU, només el bloc general). Si d'aquesta prova s'obté una qualificació de 7 o superior (només del bloc general), l'accés serà directe, supeditat a les places disponibles. En cas contrari, caldrà superar una prova d'accés, que consta de:

 • Test d'actualitat internacional i de coneixements bàsics
 • Redacció temàtica en anglès
 • Entrevista en anglès amb dos dels professors de la Facultat
 • Prova de nivell d'anglès

Per elaborar la llista d'admesos se seguirà l'ordre de matriculació (es pot fer la prova d'accés pròpia de Blanquerna i fer una matrícula condicionada a superar després la selectivitat, el CFGS o la via d'accés corresponent).

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.859 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

El 50% del preu dels crèdits matriculats es paga en el moment de la inscripció. El 50% restant es satisfà en 9 mensualitats.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català o castellà (50%)
 • Anglès (50%)

Horari

Preferentment en horari de matí, tot i que algunes assignatures, especialment les del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, poden ser en horari de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de demostrar uns coneixements suficients del seu entorn social, polític, econòmic i cultural, així com un seguiment de l'actualitat i un bon nivell de comprensió del context en què viu. També és recomanable que tingui interès pel món de la comunicació i els seus diversos mitjans.
   
 • És important que tingui un bon nivell d'expressió  -tant oral com escrita- en les llengües en què ha estat escolaritzat i capacitat de comprensió textual.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 com a mínim en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim el 25% dels crèdits matriculats en cada curs per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en l'any anterior.

Estudis relacionats