MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que s'imparteixen en anglès, integren coneixements de l'àmbit de l'emprenedoria i el negoci digital amb l'objectiu de formar professionals que puguin aportar idees innovadores a les empreses, startups, les comunitats i la societat en general.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 16.260 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant hagi cursat assignatures relacionades amb el món empresarial. 
 • També és aconsellable que tingui mentalitat empresarial, interès per l'entorn de les startup i la tecnologia, confiança creativa, predisposició per la transformació digital i facilitat per a la tecnologia.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats