Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació, que s'imparteix íntegrament en anglès, pretén formar professionals directius i tecnològics capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d'entitats o activitats d'implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d'una empresa o organització.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

5,5 anys (395 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

 • En aquest grau es realitza una prova d'accés pròpia que consisteix en un treball d’investigació o un text de 2 pàgines on l'aspirant ha de desenvolupar una idea tecnològica que voldria implementar i un test per valorar els seus coneixements i aptituds. Per elaborar la llista d'admesos al grau es té en compte el resultat d'aquesta prova i la via d'accés de cada estudiant.

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 16.288 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Matins i tardes, depenent del curs.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir aptitud pel raonament lògic-matemàtic i interés per l'enginyeria, així com coneixements empresarials, capacitat d'anàlis, creativitat i habilitats socials.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats