Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb un bon domini de la llengua anglesa, que tinguin un coneixement ampli dels aspectes culturals i literaris relacionats amb la realitat lingüística anglòfona i que estiguin capacitats per adaptar-se a situacions lingüístiques i culturals complexes.

S'ofereixen 4 itineraris: Lingüística anglesa, Traducció anglesa, Literatura i cultura angleses i Alemany.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,966

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,860
 • 2020-21: 5,946
 • 2019-20: 5,010
 • 2018-19: 5,970
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,186
 • 2020-21: 5,946
 • 2019-20: 5,010
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,875

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Catalana i Literatura Castellana.

Oferta de 1r curs 2023-24

55 places

Demanda en 1a opció 2023-24

51 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (70%)
 • Català (10%)
 • Castellà (10%)
 • Francès (5%)
 • Alemany (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui un interès específic i un bon domini de les matèries de llengua i literatura. Pel que fa a l'anglès, convindria que acredités un nivel de coneixement entre l'A2 i el B1 del marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • També és recomanable que tingui un interès per la cultura anglosaxona en totes les seves manifestacions (lingüístiques, literàries, culturals i mediàtiques), la multiculturalitat i el contacte amb altres llengües i altres cultures.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats