MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals amb una visió multidisciplinària en l'àmbit empresarial i, alhora, amb un enfocament especialitzat en el camp dels negocis internacionals, que puguin abordar els problemes socioeconòmics més rellevants, que coneguin el seu funcionament i que valorin les conseqüències i alternatives en l'assignació de recursos.

L'estudi no forma part de la relació de titulacions a les quals s'accedeix a través del sistema oficial de preinscripció. Per això en aquesta fitxa no es fa referència a les matèries que ponderen a la fase específica de la Selectivitat ni a la nota de tall.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.490 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (61%)
 • Castellà (33%)
 • Xinès (6%)

Horari

 • Grup matí: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 • Grup tarda: de dilluns a divendres de 18.00 a 22.00 hores

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats