MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals en les àrees de la publicitat, el màrqueting i les relacions públiques, que tinguin coneixements en els àmbits de la comunicació, la psicologia, la creativitat pubicitària i el protocolol, des d'una visió global i internacional. 

L'estudi no forma part de la relació de titulacions a les quals s'accedeix a través del sistema oficial de preinscripció. Per això en aquesta fitxa no es fa referència a les matèries que ponderen a la fase específica de la Selectivitat ni a la nota de tall.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

120 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.490 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (62%)
 • Castellà (38%)

Horari

 • Grup matí: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 • Grup tarda: de dilluns a divendres de 18.00 a 22.00 hores

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats