MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar metges que estiguin capacitats per desenvolupar la seva activitat professional, de manera preferent, en l'àmbit de la medicina familiar i comunitària, en el tractament d'aspectes relacionats amb la cronicitat, les tecnologies aplicades a la salut, la bioètica i la gestió i planificació social.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,267

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,508
 • 2021-22: 12,390
 • 2020-21: 12,194
 • 2019-20: 11,798
 • 2018-19: 11,914
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,474

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,804
 • 2021-22: 11,987
 • 2020-21: 11,340
 • 2019-20: 10,300
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,313

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2023-24

115 places

Demanda en 1a opció 2023-24

161 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

141 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 225 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.801 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i el 50% restant l'1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (89%)
 • Castellà (3%)
 • Anglès (8%)

Horari

 • A primer i segon curs hi ha un grup de matí (de 9 a 13.30 h) i un grup de tarda (de 14.30 a 19 h)
 • A partir de tercer curs només hi ha grup de tarda (de 15 a 20 h)

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada preferentment per a estudiants procedents del batxillerat de Ciències i Tecnologia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés han de matricular-se al primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, ho hauran de fer de més de 36 i un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i un màxim de 36 a tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan curseu un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïts en una o més assignatures i no els aproveu en dues convocatòries.
  • Quan estiga quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats