MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que puguin desenvolupar la seva activitat en qualsevol àmbit de coneixement professional en què la llengua anglesa tingui un pes fonamental.

S'ofereixen 2 itineraris: Cultura anglesa i món contemporani i Llengües modernes: francès i alemany.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
  • 2022-23: 5,000
  • 2021-22: 5,000
  • 2020-21: 5,000
  • 2019-20: 5,000
  • 2018-19: 5,000
  • :
  • :
  • :
  • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
  • 2022-23: 5,000
  • 2021-22: 5,000
  • 2020-21: 5,000
  • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

  • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Literatura Dramàtica.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

25 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

37 matriculats

Preu del 1r curs
  • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
  • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
  • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

  • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

  • Anglès (90%)
  • Català (5%)
  • Castellà (5%)

Horari

Torn de matí.

Perfil d'ingrés recomanat

  • Aquest grau està dirigit especialment a estudiants amb interessos en els àmbits de coneixement de la llengua, la literatura, les humanitats i l'educació. També pretén donar resposta als alumnes interessats en els camps de l'ensenyament i la investigació, del món editorial, de la planificació i l'assessorament lingüístic en institucions i mitjans de comunicació, de la creació i la traducció literàries i de la gestió de patrimoni cultural. 
  • És recomanable que l'estudiant tingui coneixements generals de llengua i literatura, una bona expressió oral i escrita i capacitat d'interpretació.

Normativa de permanència

  • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
  • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
  • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
  • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats