MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals en el domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana, i amb competència traductora general en les llengües castellana, anglesa i francesa. Els graduats adquiriran també coneixements en d'altres àmbits de la lingüística aplicada com la mediació, l'assessorament lingüístic, l'ensenyament de llengües i la gestió d'entorns multilingües.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024 i 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Literatura Dramàtica.

 Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

10 places

Demanda en 1a opció 2024-25

3 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 17,69 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.415 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (50%)
 • Anglès (50%)

Horari

Torn de matí a primer curs. A partir de segon poden haver algunes classes a la tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats