MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau proporciona les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil i per a l’educació primària.

S'ofereixen 5 itineraris:
Educació física, Educació musical, Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat, Llengua estrangera (Anglès) i STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (348 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,468

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,143
 • 2021-22: 8,449
 • 2020-21: 9,398
 • 2019-20: 7,784
 • 2018-19: 7,878
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,468

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 8,143
 • 2021-22: 8,449
 • 2020-21: 9,398
 • 2019-20: 7,784
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP). Les dues proves les organitza la Generalitat. La matrícula de la convocatòria ordinària de la PAP s'acostuma a realitzar al febrer i la prova es fa a l'abril. Hi ha una segona convocatòria, al juliol, que requereix matricular-se al juny.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix a la Selectivitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP
La pròxima prova se celebrarà el dissabte 13 d'abril del 2024.
La matrícula s'ha de formalitzar del 16 al 29 de febrer a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat.
El preu de la matrícula, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

Oferta de 1r curs 2023-24

35 places

Demanda en 1a opció 2023-24

44 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

39 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 17,69 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.415 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català i castellà (50%)
 • Anglès (50%)

Horari

Temps complet, torn de matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell de coneixements en l'àmbit científic, matemàtic i social, a més d'un domini de la informàtica i una bona capacitat de comunicació oral i escrita.
 • A nivell personal, és recomanable que els alumnes tinguin habilitats de relació i interacció amb els infants i motivació per participar en processos grupals. 
 • La simultaneïtat d'aquests estudis està pensada per a l'estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se com a mínim de 60 crèdits.
 • Cal superar com a mínim 18 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 10 anys per completar els estudis.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats