MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que disposin dels coneixements i les competències necessàries per analitzar, dissenyar, implementar i validar sistemes informàtics que resolguin problemes de tractament de la informació de diversa índole.

S'ofereixen 3 itineraris: Computació, Enginyeria del programari i Tecnologies de la informació.

El grau forma part d'un programa combinat amb el Màster d'Enginyeria Informàtica, que habilita per a l'exercici de les professions regulades d’enginyer tècnic en informàtica i d’enginyer en informàtica i que permet que l'estudiant pugui obtenir els dos títols en un temps més curt.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4,5 anys (330 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,755

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,394
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,394
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

10 places

Demanda en 1a opció 2024-25

22 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Horari

Torn de matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L’estudiant ha de tenir una bona formació prèvia en matemàtiques i física, així com en informàtica i dibuix tècnic.  És recomanable que tingui capacitat d’observació i anàlisi, habilitat i rapidesa per al càlcul numèric i per a la resolució de problemes quantificables i raonament lògic i abstracte.

Estudis relacionats