MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que dominin els sistemes mecànics, des de la selecció dels materials fins al disseny, càlcul, construcció, verificació i manteniment de les màquines i les estructures.

El grau forma part d'un programa combinat amb el Màster d'Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer industrial i que permet que l'estudiant pugui obtenir els dos títols en un temps més curt.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

8,620

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,306
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,100
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Disseny i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

10 places

L'oferta es fa de forma conjunta amb els graus d'Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat + Màster i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Màster.

Demanda en 1a opció 2024-25

20 sol·licituds

Inclou la demanda dels graus d'Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat + Màster i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Màster.

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic. També és recomanable que tingui capacitat de visió espacial, és a dir, facilitat d'imaginar-se i treballar amb cossos geomètrics.

Estudis relacionats