MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals experts en l’elaboració de continguts informatius i en la creació, producció i realització de productes audiovisuals per als diversos mitjans de comunicació (televisió, ràdio, cinema, multimèdia)

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,040

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,162
 • 2021-22: 11,076
 • 2020-21: 11,376
 • 2019-20: 10,410
 • 2018-19: 10,160
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,876

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,100
 • 2021-22: 11,032
 • 2020-21: 11,294
 • 2019-20: 10,384
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Disseny, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Fonaments Artístics i Geografia.

Ponderacions 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Fonaments Artístics, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia.

Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Fonaments Artístics, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

107 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

83 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (40%)

Horari

Torn de matí

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per l'entorn de la comunicació i, en especial, pels productes audiovisuals (ràdio, televisió, cinema, multimèdia). És important que mostri capacitat de síntesi, d'observació, esperit crític, creativitat i imaginació.
   
 • També és aconsellable que tingui capacitat per relacionar-se i comunicar-se amb els altres, així com coneixements previs d'anglès i, si pot ser, d'altres idiomes. Es recomana haver cursat l'assignatura de cultura audiovisual al Batxillerat.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats