MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns coneixements generalistes per exercir la professió de mestre en la franja de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 13 itineraris:
Llengües estrangeres: anglès, Educació física, Necessitats educatives específiques, Educació musical, Educació performativa de les arts, Llengua i literatura, Llengües estrangeres: francès, Ciències socials, Ciències experimentals, Matemàtiques, Educació científica i matemàtica amb eines digitals, Educació científica i estudis socials amb eines digitals i recursos multimèdia i Llengua i estudis socials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

10,157

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,620
 • 2022-23: 10,172
 • 2021-22: 10,209
 • 2020-21: 9,778
 • 2019-20: 9,428
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 8,876
 • 2022-23: 10,172
 • 2021-22: 10,209
 • 2020-21: 9,778
 • 2019-20: 9,428
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Primària, que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula és al febrer.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros (2024).

Oferta de 1r curs 2024-25

180 places

Demanda en 1a opció 2024-25

338 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (82%)
 • Castellà (13%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i per la formació dels escolars, mostrar capacitat de treballar en equip i de relacionar-se, ser observador i saber escoltar, argumentar, comunicar, negociar i consensuar. També és convenient que sigui organitzat i metòdic, creatiu i flexible i que tingui capacitat d'anàlisi i de resposta davant de situacions complexes.
 • Ha d'acreditar igualment un bon domini de la comunicació oral i escrita, així com del català i el castellà.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats