MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau té per objectiu formar professionals amb una visió global de la tecnologia que els permeti analitzar, dissenyar, desenvolupar i implantar sistemes informàtics per a diversos entorns i situacions, adaptant-se als canvis i a les innovacions tecnològiques.

S'ofereixen 4 itineraris:
Enginyeria del programari, Enginyeria de computadors, Computació i Tecnologies de la informació.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,734

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,892
 • 2021-22: 9,537
 • 2020-21: 8,860
 • 2019-20: 7,990
 • 2018-19: 7,412
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,622

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,696
 • 2021-22: 9,322
 • 2020-21: 8,796
 • 2019-20: 7,839
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

190 places

Demanda en 1a opció 2023-24

251 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

191 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (25%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir una bona base en matemàtiques, capacitat de raonament lògic i interès pels avenços científics i tecnològics. És recomanable també acreditar un bon nivell d’anglès.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats