MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços d'avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals (com ara la deglució), el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat. També és funció del logopeda planificar i executar intervencions per millorar les funcions verbals i comunicatives en persones sanes.

S'ofereixen 2 itineraris:
Intervenció en l'àmbit clínic i Intervenció en l'àmbit educatiu.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,464

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,712
 • 2021-22: 8,422
 • 2020-21: 8,163
 • 2019-20: 7,714
 • 2018-19: 7,498
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,464

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 8,618
 • 2021-22: 8,422
 • 2020-21: 8,074
 • 2019-20: 7,529
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,313

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

99 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

81 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (85%)
 • Castellà (15%)

Horari

Matí i tarda. Possibilitat de règim a temps parcial.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser una persona compromesa amb la salut i el benestar de les persones, i ha de tenir un bon domini de la llengua i una adequada dicció i fluïdesa verbal.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats