MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb els coneixements, habilitats, actituds i competències que es requereixen per atendre les necessitats de salut bucal de la població, tant en la seva faceta de prevenció com de diagnòstic i tractament.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (300 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

12,496

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 12,574
 • 2022-23: 12,594
 • 2021-22: 12,394
 • 2020-21: 12,120
 • 2019-20: 11,680
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 12,455
 • 2022-23: 12,430
 • 2021-22: 12,358
 • 2020-21: 11,877
 • 2019-20: 11,620
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,250

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

120 places

Demanda en 1a opció 2024-25

809 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (91,1%)
 • Castellà (8,9%)

Horari

Classes teòriques pel matí i pràctiques per la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui coneixements bàsics de química i biologia, així com una bona destresa manual, agudesa visual i una coordinació psicomotora adequada que els faciliti l'aprenentatge i domini de les accions i tècniques necessàries per oferir una bona atenció odontològica als pacients.
 • Cal tenir també una bona predisposició per al tracte personal per poder comunicar-se convenientment amb els pacients i la resta de professionals que puguin formar part del seu equip de treball.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 8 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 11 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats