MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capacitats per aplicar coneixements químics a la solució de problemes i que sàpiguen valorar la importància de la química en els contextos industrial, econòmic, mediambiental i social.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,074

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,238
 • 2021-22: 9,944
 • 2020-21: 9,302
 • 2019-20: 8,624
 • 2018-19: 8,970
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,831

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,233
 • 2021-22: 9,674
 • 2020-21: 8,838
 • 2019-20: 8,272
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

180 places

Demanda en 1a opció 2023-24

247 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

186 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (80,7%)
 • Castellà (18,9%)
 • Anglès (0,5%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant hagi cursat el Batxillerat de Ciències i Tecnologia i que tingui una bona base en biologia, química i matemàtiques, així com habilitat manual per a la manipulació del material de laboratori.
 • Els alumnes de nou accés també han de demostrar un nivell suficient de la llengua anglesa (equivalent als nivells A2-B1 del Marc Comú Europeu de Referència).

Curs zero

 • Assignatura de lliure elecció: Conceptes elementals de química, adreçada als estudiants de nou ingrés amb una nota en la prova de química de la selectivitat inferior a 6.
   
 • L'objectiu és anivellar-ne els coneixements i adaptar-los a la dinàmica universitària.
   
 • L'assignatura es cursa al mes de setembre, abans de l'inici de les classes.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats