MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que s'imparteixen totalment en anglès i altres llengües estrangeres, pretenen formar professionals amb coneixements adaptats a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques i que puguin gestionar empreses en un context internacional.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

11,683

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 11,666
 • 2022-23: 11,810
 • 2021-22: 12,026
 • 2020-21: 11,468
 • 2019-20: 11,018
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 11,428
 • 2022-23: 11,500
 • 2021-22: 11,902
 • 2020-21: 11,440
 • 2019-20: 10,660
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2024-25

164 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (62,3%)
 • Altres llengües (37,7%)

Horari

De 10 a 14 hores (l'últim curs, de 8 a 14 hores).

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir motivació per l'economia i l'àmbit de l'empresa en un context internacional així com facilitat per a les matemàtiques i l'estadística.
 • També és aconsellable mostrar interès per la cultura i els negocis a la resta del món i disposar d'un nivell suficient d'anglès.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats