MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis capaciten per dissenyar i aplicar tècniques constructives, gestionar el procés immobiliari, ordenar i dirigir l'execució d'obres, gestionar la seguretat laboral i intervenir en els processos de fabricació i control de qualitat de materials i elements de construcció. Els titulats també podran treballar en la realització de projectes en l'àmbit de la rehabilitació, reparació i consolidació d'edificis i en l'adaptació i decoració de locals.

El grau habilita per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte tècnic.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,140

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,800
 • 2021-22: 7,112
 • 2020-21: 5,282
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,022

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,760
 • 2021-22: 7,092
 • 2020-21: 5,280
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física i Matemàtiques.
 • Ponderen amb 0,1: Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

160 places

Demanda en 1a opció 2023-24

267 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

161 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Horari

Torn de matí o torn de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'alumne de nou ingrés hauria de tenir una bona formació en matemàtiques i física, a més d'una visió espacial desenvolupada i habilitats per utilitzar i interpretar plànols. A nivell personal, és recomanable que sigui una persona pràctica, observadora, detallista, receptiva i que tingui una bona memòria i capacitat de concentració, improvisació i síntesi. També és desitjable que tingui capacitat lògica, analítica, organitzativa i metòdica, així com de treball en grup.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures del primer quadrimestre: 30 crèdits ECTS (18 crèdits com a màxim en el cas de la matrícula a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • Un cop superada la fase inicial, en finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats