MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i que disposin de les destreses i les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

S'ofereixen 4 itineraris: Psicologia de la salut, Avaluació i intervenció clínica, Psicologia de l'educació i Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,502

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,741
 • 2021-22: 9,286
 • 2020-21: 8,824
 • 2019-20: 7,808
 • 2018-19: 7,660
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,358

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,300
 • 2021-22: 9,154
 • 2020-21: 8,327
 • 2019-20: 7,726
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,615

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Ponderen amb 0,1: Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

125 places

Demanda en 1a opció 2023-24

307 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

124 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (80%)
 • Castellà (20%)

Horari

1r curs: matí o tarda
A partir de 2n curs: matí i tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats