MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar professionals especialitzats en la docència dels nens i nenes en l'etapa de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 4 itineraris: Educació física, Educació musical i dansa, Idiomes (anglès) i Atenció a la diversitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,128

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 6,648
 • 2022-23: 6,390
 • 2021-22: 6,548
 • 2020-21: 6,480
 • 2019-20: 5,818
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,162
 • 2022-23: 6,390
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 6,440
 • 2019-20: 5,434
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Primària, que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula és al febrer.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros (2024).

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2024-25

41 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (80%)
 • Castellà (20%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui un interès vocacional per comprendre i facilitar l'educació dels nens i nenes de 6 a 12 anys.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats