MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per dur a terme activitats orientades a l’alimentació de la persona o dels grups de persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, si és el cas, patològiques, dels pacients, d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malaties i tractament dieteticonutricional quan es requereixi.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,511

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,212
 • 2021-22: 8,070
 • 2020-21: 7,938
 • 2019-20: 7,320
 • 2018-19: 6,826
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,486

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,240
 • 2021-22: 7,267
 • 2020-21: 7,792
 • 2019-20: 6,333
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Matemàtiques.

Oferta de 1r curs 2024-25

85 places

Demanda en 1a opció 2023-24

79 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

84 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell en les assignatures de química, biologia i física.
 • És aconsellable que tinguin interès pel coneixement de les ciències biomèdiques, les sociomèdiques i el desenvolupament tecnològic per aplicar-lo en el procés d'atenció, a més de capacitats analítiques i una actitud positiva per a la investigació i l’actualització permanent.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats