MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals de la intervenció social capacitats per promoure el canvi de situacions socials concretes, per a la resolució de problemes en les relacions humanes i per afavorir l’autogestió dinàmica de les persones per augmentar la seva autonomia i el seu benestar.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,596

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,754
 • 2021-22: 7,926
 • 2020-21: 7,892
 • 2019-20: 7,296
 • 2018-19: 7,628
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

6,940

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,160
 • 2021-22: 7,673
 • 2020-21: 7,816
 • 2019-20: 6,880
Nota de tall per a majors de 25 anys

8,125

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

55 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

60 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (87%)
 • Castellà (9%)
 • Anglès (4%)

Horari

 • Primer curs: tarda
 • Segon curs: matí
 • Tercer i quart: matí i tarda

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats