MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de desenvolupar accions i projectes socials que permetin garantir la cohesió i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

6,270

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 6,860
 • 2021-22: 7,042
 • 2020-21: 6,550
 • 2019-20: 6,845
 • 2018-19: 6,124
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,221

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 7,042
 • 2020-21: 6,408
 • 2019-20: 6,580
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

66 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

83 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (5%)

Horari

Torn de matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants haurien de conèixer i apreciar aspectes relacionats amb el món de la intervenció social i els serveis socials, la sociologia, l'antropologia social, la psicologia, el dret, la salut i la pedagogia. A nivell personal, és recomanable que l'estudiant estigui motivat per treballar amb persones i col·lectius amb dificultats socials, així com que mostri sensibilitat i respecte per les diferències individuals i col·lectives.
 • Dinamisme, empatia i habilitats socials per a la comunicació són també aptituds convenients.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats