MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que puguin desenvolupar la seva activitat en la recerca biomèdica, el diagnòstic biològic de les malalties i la seva prevenció i el disseny de noves estratègies assistencials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

11,767

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 11,972
 • 2022-23: 12,468
 • 2021-22: 12,324
 • 2020-21: 12,095
 • 2019-20: 11,869
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 11,766
 • 2022-23: 12,186
 • 2021-22: 12,287
 • 2020-21: 10,121
 • 2019-20: 11,792
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

45 places

Demanda en 1a opció 2024-25

83 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (53%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (27%)

Horari

Torn de matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada preferentment per a estudiants procedents de la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats