MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que disposin dels coneixements científics i de les bases deontològiques necessàries per poder exercir la professió de metge.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,680

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,843
 • 2021-22: 12,799
 • 2020-21: 12,680
 • 2019-20: 12,293
 • 2018-19: 12,264
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,467

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,708
 • 2021-22: 12,711
 • 2020-21: 12,525
 • 2019-20: 12,180
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

132 places

Demanda en 1a opció 2023-24

509 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

132 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (36%)
 • Anglès (4%)

Horari

Torn de matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada preferentment per a estudiants procedents del batxillerat de Ciències i Tecnologies.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 12 anys per completar els estudis (18 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats