MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals capacitats per treballar en l'àmbit de la medicina i la cirurgia veterinàries i que siguin experts en la gestió i maneig d’animals de granja, especialment pel que fa a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària, per tal d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

11,252

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 11,454
 • 2022-23: 11,628
 • 2021-22: 11,510
 • 2020-21: 11,198
 • 2019-20: 10,718
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 11,046
 • 2022-23: 11,168
 • 2021-22: 11,151
 • 2020-21: 10,884
 • 2019-20: 10,102
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,125

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024 i 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Geologia i Ciències Ambientals.

Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2024-25

147 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.249 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (45%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda. Els horaris canvien en funció del curs. A 1r i 3r majoritàriament de matí; a 2n, de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Aquesta titulació està dissenyada preferentment per a estudiants procedents de la modalitat de Batxillerat de Ciències i Tecnologia. La titulació té un clar component biològic i químic i, per tant, és necessària una bona formació en aquestes disciplines.
 • Algunes característiques personals favorables són la vocació pels animals, la ramaderia i el medi ambient i la capacitat analítica i pràctica.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se com a mínim de 60 crèdits.
 • Cal superar com a mínim 18 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 12 anys per completar els estudis.

Estudis relacionats