MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb competències directives per ocupar càrrecs de responsabilitat en la gestió d'empreses turístiques i en el desenvolupament de projectes turístics i hotelers.

S'ofereixen 2 itineraris:
Direcció turística i Direcció hotelera i de restauració.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical i Arts Escèniques.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical i Arts Escèniques.

Oferta de 1r curs 2024-25

65 places

Demanda en 1a opció 2023-24

44 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

55 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.288 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

L'import del curs es pot fer efectiu en un pagament únic de 5.928 ¤ o en 10 mensualitats, de setembre a juny, de 624 ¤ cadascuna. També s'ha de pagar una matrícula (850 ¤) i les taxes (320).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui un bon nivell d'idiomes, a més de coneixements bàsics en geografia, economia, psicologia i matemàtiques (en alguns casos, s'ofereixen cursos d'introducció a aquests coneixements si no s'han cursat en l'etapa preuniversitària). 
 • Cal tenir també disposició a treballar en un sector dinàmic, on es valora la iniciativa pròpia, així com una bona aptitud per al tracte amb la gent.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats