MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que s'imparteixen íntegrament anglès, pretenen formar professionals amb els coneixements necessaris per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i programar videojocs i continguts orientats a l'entreteniment interactiu per a diferents plataformes i xarxes socials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,908
 • 2022-23: 8,175
 • 2021-22: 8,014
 • 2020-21: 8,000
 • 2019-20: 7,647
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,152
 • 2022-23: 6,479
 • 2021-22: 7,880
 • 2020-21: 8,000
 • 2019-20: 6,376
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

30 places

Demanda en 1a opció 2024-25

20 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 106 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.360 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Matí i tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats